Njoftime

CoSolve-19 / Njoftime
900

Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme do të mbështeten deri në fund të vitit 2022

Përpara se të aplikoni, zbuloni më shumë lidhur me kriteret kualifikuese të CoSolve-19.