500 biznese të tjera fillojnë rrugëtimin e CoSolve-19

84 biznese të tjera nga sektori i bujqësisë
fillojnë rrugëtimin e CoSolve-19

64 biznese të tjera nga sektori i turizmit
fillojnë rrugëtimin e CoSolve-19

80 biznese nga sektorë të tjerë fillojnë rrugëtimin e CoSolve-19

Registration for Workshop on CoSolve-19 advisory approach Apply Here

Rifillojmë së bashku me CoSolve-19

CoSolve-19 është një iniciativë e përbashkët e Qeverisë Gjermane dhe Qeverisë Shqiptare,

e cila zbatohet nga GIZ.

01Qëllimi

Mbështetja e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në sektorët e bujqësisë, turizmit dhe sektorë të tjerë, për të kaluar me sukses krizën e COVID-19 nëpërmjet këshillimit dhe trajnimeve me qëllim ruajtjen e vendeve të punës.

02Këshillim

Shërbimet trajnuese dhe këshilluese do të kryhen virtualisht dhe/ose fizikisht në varësi të situatës së COVID-19 dhe mundësive nga ana e biznesit, apo dhe nevojave të tyre specifike. Shërbimet këshillimore mund të përfshijnë trajnime, seminare dhe sesione online.

03Financim

Të gjitha ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme-të do të marrin informacion për mundësitë e sigurimit të financimeve nga skemat e qeverisë, apo nga skemat e donatorëve të tjerë sipas nevojave të vëna në dukje në aplikimet e tyre.

Image2

Bujqësi

Image2

Turizëm

Image2

Sektorë të tjerë

900

Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme do të mbështeten deri në fund të vitit 2023

Njoftimet e fundit

  • Në datën 1 Mars, 2023, mbylli fazën e tij të parë projekti ConnectIT 2.0, në një aktivitet përmbyllës, ku morën pjesë mbi 80 të ftuar (studentë, bashkëpunëtorë të projektit dhe biznese që kishin përfituar nga shërbimet e ConnectIT). Aktiviti mundësoi jo vetëm ndarëjen e eksperiencave më të mira të bashkëpunimeve mes studentëve dhe përfaqësueseëve të sipërmarrjeve, por edhe ndihmoi si një moment për të vlerësuar edhe arritjet....

  • CoSolve-19 iniciativa e përbashkët e programeve dypalëshe të Bashkëpunimit gjermano-shqiptar për Zhvillim, përkatësisht ProSEED dhe SRD, kishte për qëllim mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në sektorët e bujqësisë, turizmit e të tjerë, për të kaluar me sukses krizën e COVID-19 nëpërmjet këshillimit dhe trajnimeve me qëllim ruajtjen e vendeve të punës....

  • Nevoja për inovacion dhe teknologji të reja në prodhimin dhe magazinimin e produkteve vijon të rritet ndjeshëm për Apple Farm. Ndaj dhe gjatë periudhës së pandemisë biznesi u përball me vështirësi duke qenë se këto teknologji janë të vështira për t’u gjetur në tregun shqiptar. Zbuloni përfitimet nga pjesëmarrja e tyre në CoSolve-19....

CoSolve-19 mbështetet nga

bashkepunimi gjerman giz logo

Në bashkëpunim me