Njoftime

CoSolve-19 / Njoftime

Në datën 1 Mars, 2023, mbylli fazën e tij të parë projekti ConnectIT 2.0, në një aktivitet përmbyllës, ku morën pjesë mbi 80 të ftuar (studentë, bashkëpunëtorë të projektit dhe biznese që kishin përfituar nga shërbimet e ConnectIT). Aktiviti mundësoi jo vetëm ndarëjen e eksperiencave më të mira të bashkëpunimeve mes studentëve dhe përfaqësueseëve të...

CoSolve-19 iniciativa e përbashkët e programeve dypalëshe të Bashkëpunimit gjermano-shqiptar për Zhvillim, përkatësisht ProSEED dhe SRD, kishte për qëllim mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në sektorët e bujqësisë, turizmit e të tjerë, për të kaluar me sukses krizën e COVID-19 nëpërmjet këshillimit dhe trajnimeve me qëllim ruajtjen e vendeve të punës....

Nevoja për inovacion dhe teknologji të reja në prodhimin dhe magazinimin e produkteve vijon të rritet ndjeshëm për Apple Farm. Ndaj dhe gjatë periudhës së pandemisë biznesi u përball me vështirësi duke qenë se këto teknologji janë të vështira për t’u gjetur në tregun shqiptar. Zbuloni përfitimet nga pjesëmarrja e tyre në CoSolve-19....