Blog

CoSolve-19 / Uncategorized  / Essenti – Brunilda Topçiu | Një histori suksesi e CoSolve-19

Essenti – Brunilda Topçiu | Një histori suksesi e CoSolve-19

Essenti shop është një kompani që operon në Tiranë, e cila prodhon dhe tregton vajra esenciale nga produkte natyrale. Themeluesja dhe drejtuesja e biznesit Brunilda Topçiu tregon për ndryshimin dhe qasjen pozitive që pësoji “Essenti” falë bashkëpunimit të CoSolve me Connect IT Albania.

Të paturit një faqe web-i ditët e sotme është një domosdoshmëri dhe një mundësi për të eleminuar kufijtë gjeografik. Aktualisht me krijimin e një website nga një grup i talentuar studentësh, “Essenti” mund të reklamojë dhe të tregtojë online të gjitha produktet e saj fantastike. Me këtë risi e ardhmja e afërt do të mund të ofrojë më shumë të ardhura dhe rrjedhimisht zgjerimin e kompanisë.