Blog

CoSolve-19 / Uncategorized  / Print Point – Ervin Vani | Një histori suksesi e CoSolve-19

Print Point – Ervin Vani | Një histori suksesi e CoSolve-19

Ervini është një tjetër histori suksesi si pjesëmarrës i raundit të parë të CoSolve, i cili falë trajnimeve dhe këshillimeve të marra nga ekspertët e programit ka arritur të automatizojë shumë procese që më parë kryheshin manualisht në biznesin e tij “Print Point”. Gjithashtu vlen për t’u theksuar që është përmirësuar edhe sistemi i mbylljes së porosive. Në terma afatgjatë, të gjitha këto zhvillime do të sjellin lëvrim më të shpejtë të porosive edhe çeljen e dy vendeve të reja të punës.