Blog

CoSolve-19 / Njoftime  / Rezultatet e thirrjes së parë të CoSolve-19
cosolve-19 frame

Rezultatet e thirrjes së parë të CoSolve-19

197 biznese në sektorë të ndryshëm si edhe fermerë të regjistruar kanë përfituar nga trajnimet dhe këshillimet e thirjes së parë të CoSolve-19 duke fituar të drejtën për të aplikuar edhe në grante.

Fazat këshillimore për bizneset

  • Kick-off Camp – njohja me programin, identifikimi i nevojave dhe analizë e situatës së biznesit
  • Exchange Camp – Përcaktimi i masave për ndryshim, përfshirë akses në financa
  • Do it Camp – Zbatimi i planit, përfshirë edhe aplikim në grante

Nëse jeni të interesuar të bëheni pjesë e këtij programi, bëhuni gati, sepse thirja e dytë do të hapet shumë shpejt.