ConnectIT 2.0 cikli 2

CoSolve-19 / ConnectIT 2.0 cikli 2

Formular Aplikimi

Data e fundit e aplikimit është 22 Mars, 2023.

Në mënyrë që të bëheni pjesë e programit ConnectIT, ju ftojmë të plotësoni formularin e aplikimit si më poshtë. Qëllimi i këtij formulari është që të kuptojë më qartë idetë dhe nevojat tuaja në shërbim të procesit të përzgjedhjes dhe identifikimit të zgjidhjeve digjitale që ConnectIT mund t’ju ofrojë. Meqë numri i sipërmarrjeve që do të mbështeten në ciklin e 2-të të ConnectIT (në periudhën Mars – Qershor 2023) është i limituar, do të aplikohen disa “kritere përzgjedhjeje” për bizneset që do të përfitojnë shërbimet e ofruara nga ConnectIT. Kriteret janë: (1) të jeni një NMVM (Ndërmarrje Mikro – e Vogël – e Mesme); (2)të keni evidentuar një sfidë/problematikë dhe të besoni se një zgjidhje digjitale do të mund të përmirësojë proceset/produktet e biznesit tuaj; (3) jeni i gatshëm të bashkëpunoni me ekipe studentësh IT, dhe dedikoni pak orë kohë në javë shkëmbimit të informacioneve.

Shënim: në këtë cikël të 2të të ConnectIT, 25 Ndërmjarrje NMVM do të kënë mundësinë të bashkëpunojnë dhe përfitojnë nga shërbimet. Nëse numri i aplikimeve që përmbushin kriteret e lartpërmenduara janë më shumë se 25, atëherë do të aplikohet qasja “ai që aplikon i pari, përfiton i pari”.

Data e fundit e aplikimit është 22 Mars, 2023.

Lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm duke evituar shumë tekst (përshkrime të gjata) dhe duke u fokusuar vetëm tek informacioni më i rëndësishëm.

Sorry. This form is no longer available.